Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Promocja RESHeat na III Konferencji poświęconej biomasie i paliwom alternatywnym w ciepłownictwie w Warszawie w dniach 17-18 marca 2022 r.

Promocja RESHeat na III Konferencji poświęconej biomasie i paliwom alternatywnym w ciepłownictwie w Warszawie w dniach 17-18 marca 2022 r.

    ELFRAN z powodzeniem wziął udział w 3. „Magazynowaniu biomasy” – III Konferencji na temat biomasy i paliw alternatywnych dla ciepłownictwa w dniach 17/18.03.2022 r. w Radziejowicach / Warszawie. Zaprezentowali projekt RESHeat oraz jego implikacje i powiązania z wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych.

    Dr Piotr Cisek (PK) wygłosił przemówienie zatytułowane: „RESHeat jako system trigeneracji energii wykorzystujący OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla budynków mieszkalnych, przemysłowych i pasywnych”. Konferencja jest wydarzeniem branżowym, w którym uczestniczą przedstawiciele sektora ciepłowniczego, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm z branży OZE.