Przejdź do treści

Partnerzy

Tworzymy Razem

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki jest publiczną uczelnią wyższą o profilu technicznym, którą ukończyło blisko 80 tys. absolwentów. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się z 1200 wybitnych specjalistów, uczestniczących w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołach badawczych, kształci na wysokim poziomie inżynierów i magistrów inżynierów, tak aby byli w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej. Ponad 70-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, a także stały rozwój i otwartość na zmiany to największe atuty Politechniki Krakowskiej. Stawiamy na jakość kształcenia, dając studentom najtrwalszy i najcenniejszy kapitał, z którym wchodzą na rynek pracy – wiedzę.

Prowadzenie badań naukowych jest podstawowym, obok dydaktyki, obowiązkiem państwowych szkół wyższych, szczególnie uczelni technicznych. Politechnika Krakowska od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi z całej Polski, szczególnie z firmami mającymi siedzibę na terenie Polski południowej. Współpraca ta polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań rutynowych, przede wszystkim ekspertyz i opinii naukowych, a także innych form doradztwa naukowo-technicznego (konsultacje, udział w radach naukowych, zespołach ekspertów itp.). Istotnym elementem tej współpracy jest uczestnictwo w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Czyżynach, Kraków.

Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa finansowana jest ze środków budżetowych (dotacje podmiotowe i celowe), ze środków zagranicznych (w tym z Unii Europejskiej), a także ze środków pozyskiwanych od zleceniodawców jako wynagrodzenie za wykonane prace naukowo-badawcze i usługowe.

Projekt RESHEat koordynowany jest przez Katedrę Energetyki PK. Katedra Energetyki prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie zaawansowanych technologii energetycznych. KE dostarcza rozwiązania techniczne i zaawansowane analizy dla szerokiego zakresu technologii energetycznych, takich jak energetyka cieplna, inżynieria procesowa, czyste technologie węglowe i oraz energia odnawialna. Zespół badawczy KE posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji procesowej i modelowania numerycznego, które jest cenne podczas realizacji projektu.

Kierownikiem projektu RESHeat jest dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK

Rola w projekcie RESHeat:

  • Lider I koordynator projektu,
  • Opracowanie i testy oprogramowania do projektowania hybrydowych systemów OZE typu RESHeat,
  • Analiza pracy i optymalizacja układów RESHeat dla instalacji demonstracyjnych w Polsce i we Włoszech.