Przejdź do treści

Partnerzy

Tworzymy Razem

Uniwersytet Techniczny w Brnie

Techniczny Uniwersytet w Brnie jest drugim najstarszym i największym uniwersytetem technicznym w Republice Czeskiej. Partnerem projektu jest Laboratorium Zrównoważonej Integracji Procesów (ang. Sustainable Process Integration Laboratory – SPIL), utworzone w lutym 2017 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa na Wydziale Mechanicznym Technicznego Uniwerstetu w Brnie.

SPIL opublikował już łącznie 202 publikacje w tematyce efektywności gospodarowaniem energią I zasobami wodnymi, odnawialnych źródeł energii, oceny wpływu procesów na środowisko w oparciu analizę śladu węglowego, a także na kwestie środowiskowe związane z COVID-19. SPIL dysponuje obszernym zapleczem lokalowym, nowoczesnymi serwerami obliczeniowymi i sieciowymi, niezbędnym oprogramowaniem do symulacji procesów i oceny ich wpływu na środowisko. Dla działań wymagających pracy eksperymentalnej, macierzyste Centrum NETME ma do dyspozycji najnowocześniejszy zakład pilotażowy – w tym Laboratorium Procesów Energochłonnych.

Prof. Klemeš – kierownik SPIL – wnosi 25 lat doświadczenia jako członek kadry najlepszych brytyjskich uniwersytetów (UMIST, Manchester i Edynburg) oraz 8 lat jako uczestnik program EU Marie Currie Chair of Excellence, a wraz z dr Varbanovem w ciągu ostatnich 7 lat z sukcesem ukończył ponad 10 międzynarodowych projektów finansowanych przez EC FP7 i Horizon 2020, w tym multimedialny e-learning i e-nauczanie z TU Berlin. Prof. Klemeš był również wysoko cytowanym badaczem w Web of Science.

Obszarem zainteresowań badawczych zespołu z TU Brno jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle w oparciu o poprawę efektywności procesów wymiany ciepła, integracją I odzyskiem ciepła z procesów, minimalizacją i optymalizacją emisji gazów cieplarnianych dla kotłów przemysłowych i procesów produkcyjnych.

Role in RESHeat:

  • analiza cyklu życia, śladu węglowego oraz efektywności ekonomicznej dla układów RESHeat

Upowszechnianie wyników naukowych projektu w środowisku naukowym oraz w Społeczeństwie.