Przejdź do treści

Partnerzy

Tworzymy Razem
ater

ATER PROVINCIA DI ROMA

https://www.aterprovinciadiroma.com/

 

ATER Provincia di Roma (ATER) jest publicznym organem gospodarczym regionu Lazio we Włoszech, zarządzającym publicznym lokalami i budynkami mieszkalnymi (w tym socjalnymi). Do głównych zadań statutowych ATER należy

  1. a) wsparcie dla Regionu Lazio, władz lokalnych i osób prywatnych w zakresie projektowania i realizacji interwencji w budownictwie mieszkaniowym, ujętych w planach odbudowy lub przebudowy budynków. ATER promuje planowanie urbanistyczne przewidziane przez obowiązujące przepisy, a także realizację interwencji budowlanych dotowanych lub finansowanych we własnym zakresie;
  2. b) wsparcie dla regionu Lazio, władz lokalnych i osób prywatnych w zakresie projektowania i realizacji robót publicznych związanych z publicznym budownictwem mieszkaniowym i nieujętych w programach, o których mowa w lit. a);
  3. c) zarządzanie budynkami na rzecz władz publicznych lub podmiotów prywatnych;
  4. d) badania, odzyskiwanie, eksperymentowanie i realizacja modeli architektury tradycyjnej (również w projektach o niskiej gęstości zaludnienia. ATER współpracuje z uniwersytetami, instytutami kulturalnymi i badawczymi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, oraz ze stowarzyszeniami zawodowymi w celu zastosowania innowacyjnych technologii w dziedzinie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.
  5. e) Studiowanie, planowanie i budowa miast, zarządzanie konserwacją i planowanie terytorialne w imieniu publicznym i prywatnym;
  6. f) ATER Prowincji Rzymskiej jest również studiem projektowym autoryzowanym przez rząd regionalny.

 

Rola w projekcie RESHeat:

  • Użytkownik końcowy systemu RESHeat