Przejdź do treści

Wyniki projektu

Rezultaty Naszej Pasji

Realizacja projektu

D3.1. Raport z wdrożenia bazy danych komponentów RESHeat i danych pogodowych  (kwiecień 2022)

D4.1. Raport z integracji systemu dla obiektów demonstracyjnych w Polsce (kwiecień 2022)

D4.2. Raport z pomiarów efektywności energetycznej systemu RESHeat dla obiektów demonstracyjnych w Polsce (listopad 2024)

D4.3. Raport z integracji systemu dla obiektu demonstracyjnego we Włoszech (kwiecień 2022)

D4.4. Raport z pomiarów efektywności energetycznej systemu RESHeat dla obiektu demonstracyjnego we Włoszech (listopad 2024)

D5.1. Protokół oceny wpływu instalacji na środowisko (sierpień 2023)

D5.2. Raport z oceny obiektów demonstracyjnych RESHeat (sierpień t 2024)

D5.3. Propozycja działań związanych z poprawą oceny śladu węglowego (sierpień 2024)

D6.1. Plan rozpowszechniania i komunikacji oraz plan zarządzania danymi (maj 2021)

D6.3. Wytyczne dotyczące replikacji i wykorzystania wyników projektu (marzec 2022)

D6.4. Sprawozdanie z działań w zakresie upowszechniania wyników projektu i komunikacji (marzec 2022)

D7.2 Sprawozdanie z monitorowania rezultatów projektu (marzec 2022)

D7.3 Raport końcowy  (listopad 2024)