Przejdź do treści

O Projekcie

Struktura projektu RESHeat

Struktura projektu

Przedstawienie struktury projektu oraz opis pakietów pracy realizowanych w ramach RESHeat

Określenie wymagań projektowych i koncepcji systemu RESHeat.

Cele WP1 to:

 • przygotowanie bazy danych komponentów wykorzystywanych w systemie RESHeat, która zostanie zaimplementowa w oprogramowaniu do projektowania układów RESHeat;
 • określenie parametrów projektowych, które będą wykorzystywane podczas tworzenia oprogramowania do projektowania układów RESHeat

dostarczenie dokumentacji projektowej dla obiektów demonstracyjnych w Polsce i we Włoszech. Kompletny układ systemu zostanie przygotowany w oparciu o dane dostarczone przez użytkowników budynku, w tym roczne zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, rozkład pomieszczeń, rodzaj gruntu itp.

WP2 ma na celu opracowanie modelu symulacyjnego RESHeat, który pozwala na obliczenie charakterystyki energetycznej systemu RESHeat w warunkach nieustalonych podczas całorocznego okresu pracy

WP2 ma na celu:

 • przygotowanie bazy modeli numerycznych dla komponentów RESHeat poprawiających wiedzę na temat integracji systemów odnawialnych
 • walidacji projektu systemu RESHeat dla Polski i Włoch
 • optymalizacji projektu systemu RESHeat dla obiektów demonstracyjnych we Włoszech i w Polsce

WP3 ma na celu opracowanie oprogramowania do projektowania i optymalizacji systemu RESHeat, aby umożliwić CZAMARA efektywne projektowanie opracowanego systemu energetycznego, a także zapewnić szybką odpowiedź na zapytania klientów dotyczące wydajności energetycznej i kosztów tego typu układów.

WP3 ma na celu:

 • implementację bazy danych komponentów RESHeat opracowanej w WP1 do kodu programu
 • opracowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla oprogramowania do projektowania RESHeat

wdrożenie obliczeń projektowych systemu RESHeat za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania

Demonstracja systemu we Włoszech i w Polsce (Limanowa, Kraków) w celu dostarczenia wiarygodnych danych dotyczących efektywności energetycznej dla różnych warunków klimatycznych pracy systemu RESHeat.

Cele

 • opracowanie i demonstracja systemu RESHeat w dwóch budynkach, których zapotrzebowanie na ciepło różni się o ponad 80%.
 • Przeprowadzenie pomiarów efektywności energetycznej dla obiektów demonstracyjnych w Polsce: Kraków i Limanowa
 • opracowanie i zademonstrowanie działania systemu RESHeat w jednym budynku w warunkach klimatu śródziemnomorskiego (Palombara Sabrina, Włochy)

wykonanie pomiarów efektywności energetycznej dla obiektu demonstracyjnego w Palombara Sabrina, Włochy.

Przeprowadzenie analizy LCA i kosztów ekologicznych systemu RESHeat, a także pełną ocenę i poprawę zrównoważonego rozwoju nowego systemu RESHeat.

Głównymi celami WP5 są:

 • Ocena oddziaływania na środowisko technologii i rozwiązań RESHeat w oparciu o metodę analizy cyklu życia (Life Cycle Assessment).
 • Określenie wskaźnika całkowitego obciążenia środowiskowego systemu poprzez zastosowanie cen środowiskowych lub kosztów ekologicznych
 • ułatwienie podejmowania decyzji w zakresie oceny opcji wyposażenia i kompromisów (np. koszt vs ślad ekologiczny) oraz zaproponowanie ścieżki dalszej redukcji śladu węglowego

Ocena i poprawa trwałości nowego systemu RESHeat.

Dodatkowo, WP6 RESHeat ma na celu aktywne zaangażowanie grup docelowych we wdrożenie proponowanego systemu energetycznego.

Grupami docelowymi dla projektu są:

 1. Decydenci polityczni, w tym Ministrowie Energii, Klimatu oraz Ochrony środowiska. Konsorcjum RESHeat chciałoby dotrzeć przede wszystkim do tej grupy, ponieważ jest ona bardzo zainteresowana rozwiązaniami z zakresu energii odnawialnej dla budynków. Głównym celem konsorcjum RESHeat jest przekonanie decydentów politycznych do zapewnienia dodatkowych dotacji oraz ulepszenia przepisów dotyczących energii i środowiska (jak wcześniej omówiono w barierze nr 2, tabela 2.9) w celu wsparcia rozwiązań grzewczych/chłodniczych opartych na energii odnawialnej dla budynków. Jeśli się powiedzie, może to pozwolić większej liczbie użytkowników końcowych na zakup systemu RESHeat po zakończeniu projektu.
 2. Stowarzyszenia Ekologiczne z krajów Unii Europejskiej to interesariusze, z którymi Konsorcjum RESHeat skontaktuje się w drugiej kolejności i poprosi ich o wsparcie rozwiązania projektowego. Zostanie podkreślone, że system RESHeat jest wolny od emisji gazów cieplarnianych i ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców budynków, jak również na zmiany klimatyczne. Konsorcjum RESHeat zwróci się do nich z prośbą o zamieszczenie informacji o projekcie RESHeat na swoich stronach internetowych, jak również o promowanie naszego rozwiązania w telewizji i prasie jako przykładu innowacyjnego rozwiązania w zakresie oszczędności energii dla zrównoważonych budynków.
 3. Władze lokalne miast UE, w tym zarówno burmistrzowie jak i przedstawiciele rad miejskich. W tym przypadku konsorcjum będzie chciało przekonać ich o tym że układ RESHeat jest możliwy do zastosowania w innych lokalizacjach, dla różnych typów budynków i pozwala na znaczne oszczędności w wydatkowaniu środków na ogrzewanie i klimatyzację budynków. Dodatkowo, może być wykorzystane do ładowania pojazdów elektrycznych z parkingów znajdujących się w pobliżu budynków.

W związku z tym konsorcjum RESHeat chciałoby uzyskać wsparcie władz lokalnych w kontaktach z architektami i projektantami budynków, jak również budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i stowarzyszeń budowlanych.

 1. Architekci są jedną z najbardziej wpływowych grup w projektowaniu budynków. Dlatego konsorcjum RESHeat skontaktuje się z nimi po otrzymaniu wsparcia od władz lokalnych miast Unii Europejskiej. Chcielibyśmy przekonać ich do włączenia RESHeat do projektów ich budynków. Głównym przesłaniem dla architektów będzie to, że system RESHeat:
 2. a) System RESHeat jest szansą na zastosowanie systemów grzewczych dla budynków przed i po termomodernizacji, jak również dla nowo projektowanych obiektów.
 3. b) RESHeat pozwala na ominięcie wielu procedur administracyjnych oraz na obniżenie kosztów budowy budynku (brak przyłącza gazowego, brak kominów, brak magazynu paliwa).
 4. Użytkownicy końcowi, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, , administratorzy budynków komunalnych (podobnie jak ATER w Lazio i ZBK w Krakowie). Podstawowy obszar zainteresowania użytkowników końcowych to:
 5. a) System RESHeat pozwala na osiągnięcie niemal zerowych rocznych kosztów ogrzewania/chłodzenia budynku. ROI wynosi 7 lat w najgorszym przypadku. Dzięki rządowi, zwrot z inwestycji ma się zmniejszyć do 6 lat.
 6. b) System RESHeat pozwala na zastosowanie w innych miejscach, dlatego operatorzy systemów ciepłowniczych mogą go zainstalować w miejscach, gdzie sieć ciepłownicza nie może być rozbudowana.
 7. c) System RESHeat jest w pełni oparty na OZE, a więc nie emituje gazów cieplarnianych i jest bardzo korzystny dla zdrowia mieszkańców budynku.

d) System RESHeat może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej dla samochodów elektrycznych ładujących się na parkingach budynków.