Przejdź do treści

Partnerzy

Tworzymy Razem
logo krakow

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (Gmina Miejska Kraków)

https://zbk-krakow.pl/

 

Uczestnikiem projektu jest Gmina Miejska Kraków, a zarządcą nieruchomości i partnerem projektu jest jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków –  Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (ZBK).

Podstawowym przedmiotem działalności ZBK jest zarządzanie lokalami i budynkami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków. Zadania ZBK można podzielić na następujące podstawowe obszary:

1) bieżąca eksploatacja zasobów (zapewnienie dostawy mediów do zarządzanych budynków, ubezpieczenie, utrzymanie czystości, udostępnianie lokali pozostających w zasobach poprzez ich wynajem, naliczanie i rozliczanie opłat związanych z użytkowaniem lokali itp,)

2) remonty i modernizacje budynków i lokali pozostających w zarządzie jednostki.

Zasoby zarządzane przez ZBK są zróżnicowane pod względem stanu technicznego, wieku oraz funkcji. W zasobach ZBK znajdują się budynki mieszkalne zaczynając od niewielkich 2-3 lokalowych obiektów, poprzez historyczne kamienice w centrum miasta, po duże współczesne bloki mieszkalne. Ponadto w zasobach ZBK znajdują się budynki użyteczności publicznej przeznaczone dla realizacji świadczeń zdrowotnych (przychodnie zdrowia) oraz funkcji handlowych i usługowych (pawilony handlowe). ZBK zarządza również częścią fortów dawnej Twierdzy Kraków.

W ostatnich latach działania ZBK skupiały się na likwidacji instalacji grzewczych budynków zasilanych paliwami stałymi. Do końca 2019 r. ZBK zlikwidował wszystkie tego typu instalacje w swoich budynkach i lokalach. Obecnie ZBK realizuje działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej zarządzanych budynków oraz wprowadzania źródeł zasilania w ciepło wykorzystujących OZE. Projekt RESHeat jest szansą na wypracowanie rozwiązań technicznych, które będą mogły być stosowane przez ZBK przy realizacji zadań dotyczących wykorzystywania OZE w ogrzewaniu i zapewnianiu ciepłej wody użytkowej dla budynków.

 

Rola w projekcie RESHeat:

Użytkownik końcowy systemu RESHeat.

Udział ZBK w Panelu Klimatycznym (17.04.2021), wystąpienie p. Dyrektora Marcina Paradyża odnośnie ZBK i projektu RESHeat (41:55-53:10):