Przejdź do treści

O Projekcie

Cele projektu RESHeat

Cele projektu

Cele projektu RESHeat to przede wszystkim:

A. Opracowanie i zastosowanie nowego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w celu pokrycia co najmniej 70% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

B. Wykazanie rzeczywistej wydajności (w tym wydajności ekonomicznej) innowacyjnych, odnawialnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz dostarczenie użytkownikowi końcowemu informacji na temat ogólnej wydajności systemu.

C. Demonstracja skalowalności systemu dla różnych typów wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

D. Ocena efektywności ekonomicznej, analiza cyklu życia oraz ocena oddziaływana na środowisko układów RESHeat.

System RESHeat będzie rozwijany i optymalizowany w taki sposób, aby obniżyć koszty jego produkcji oraz przystosować go dla budynków mieszkalnych. Planowana jest budowa trzech instalacji demonstracyjnych, w Limanowej, Krakowie i na przedmieściach Rzymu, dla budynków wielorodzinnych z odpowiednio 7, 14 oraz 20 mieszkaniami. Dodatkowo, system zostanie zmodyfikowany w taki sposób, by wydajnie pracował również dla produkcji chłodu, co wykażą testy we Włoszech. Główny cel projektu to przygotowanie systemu RESHeat do komercjalizacji. Zespół z Politechniki Krakowskiej jest odpowiedzialny za koordynowanie całego przedsięwzięcia i optymalizację systemu tak, aby osiągnął wysoką efektywność energetyczną przy możliwie najniższych kosztach produkcji.